Kierownictwo

  • Dyrektor Instytutu

      dr hab. Andrzej Gałkowski, prof. IFPiLM / andrzej.galkowski(at)ifpilm.pl

  • Zastępca dyrektora ds. naukowych

      dr hab. Roman Zagórski, prof. IFPiLM / roman.zagorski(at)ifpilm.pl

  • Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

      mgr Paweł Nadrowski / pawel.nadrowski(at)ifpilm.pl

  • Sekretarz naukowy

       prof. dr hab. Jerzy Wołowski / jerzy.wolowski(at)ifpilm.pl

  • Główna księgowa

       mgr Ewa Sieczkowska / ewa.sieczkowska(at)ifpilm.pl

ODDZIAŁ PLAZMY WYTWARZANEJ LASEREM

  • Zakład Fuzji Laserowej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jerzy Wołowski

  • Zakład Hydrodynamiki Plazmy

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk

ODDZIAŁ PLAZMY W POLU MAGNETYCZNYM

  • Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

Kierownik Zakładu: dr Monika Kubkowska

  • Zakład Analiz Teoretycznych

Kierownik Zakładu: dr hab. Roman Zagórski

  • Zakład Diagnostyki Plazmy i Technologii Plazmowych

Kierownik Zakładu: dr Marian Paduch

 
HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.