Profil Instytutu

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) został założony 1 stycznia 1976 r. Od 15 września 2016 r. Instytut podlega Ministerstwu Energii. Program badań jest nadzorowany i dofinansowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2005-2013 IFPiLM był instytucją upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do koordynacji w Polsce działań w europejskim programie badań fuzji jądrowej (Program Ramowy Wspólnoty Euratom w obszarze Fusion). Instytut był jednostką koordynująca realizację prac w ramach programu EURATOM na podstawie Kontraktu Asocjacyjnego zawartego ze Wspólnotą EURATOM reprezentowaną przez Komisję Europejską. Wówczas, asocjacja EURATOM-IFPiLM grupowała 13 polskich ośrodków naukowych prowadzących badania w zakresie fuzji jądrowej.

Od 2014 roku IFPiLM pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fusion, do zadań którego należy wspieranie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programach realizowanych przez europejskie konsorcjum EUROfusion w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie syntezy jądrowej. 

 
Podstawową strukturę IFPiLM tworzą Oddziały naukowe:
W strukturze Instytutu są też Działy: Dział Administracyjny i Dział Finansowo-księgowy.
 
W ramach Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy działają następujące struktury organizacyjne:
Badania prowadzone w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego stanowią obszar badawczo-technologiczny obejmujący przede wszystkim wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej dla produkcji w przyszłości energii bezpiecznej dla ludzkości i środowiska. Badania te stanowią w Unii Europejskiej dziedzinę o strategicznym znaczeniu dla rozwoju cywilizacyjnego oraz ekonomicznego wspólnoty państw europejskich.
W Instytucie realizowane są badania podstawowe i prace aplikacyjne w zakresie fizyki plazmy wytwarzanej impulsowo laserami i w układach z magnetycznym utrzymaniem plazmy, fuzji jądrowej i impulsowych technologii wielkich mocy.
Instytut zaangażowany jest głównie w prace objęte europejskimi programami współpracy naukowej i technicznej. Badania związane z fizyką plazmy i technologią termojądrowych toroidalnych układów plazmowych (tokamaki i stelleratory) realizowane są w ramach europejskiego programu fuzji jądrowej Wspólnoty Euratom. Prace dotyczące fizyki plazmy i laserowej fuzji jądrowej objęte są w dużej części międzynarodowymi programami HiPER i LASERLAB-Europe. Oprócz tego w IFPiLM prowadzone są badania z wykorzystaniem własnych układów typu plasma focus: PF-1000 i PF-6. W ramach działalności naukowej IFPiLM analizowane są możliwości zastosowań technologicznych prowadzonych badań oraz doskonalone są stosowane technik pomiarowe.
Szeroka współpraca międzynarodowa IFPiLM owocuje wzrostem udziału polskich naukowców w wielu strategicznych programach badawczych.
 
HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.