Struktura

Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem

Oddział Plazmy w Polu Magnetycznym

Wieloletni program badań nad plazmą laserową, który Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL) prowadzi we współpracy z wieloma zagranicznymi grupami ukierunkowany jest na zgłębianie właściwości fizycznych i procesów związanych z generacją plazmy laserowej oraz opracowywanie jej zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem techniki inercyjnej fuzji termojądrowej.

Głównym obszarem zainteresowania OPWL są fizyka plazmy generowanej laserowo i jej zastosowania, oddziaływania zachodzące podczas fuzji laserowej przy ultraintensywnych natężeniach promieniowania oraz procesy hydrodynamiczne towarzyszące tym zjawiskom. W odpowiedzi na potrzebę indywidualnego skupienia się na tych zagadnieniach oddział podzielony został na dwa zakłady:

  • Zakład Fuzji Laserowej - Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jerzy Wołowski
  • Zakład Hydrodynamiki Plazmy - Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk
Strona Oddziału: http://opwl.ifpilm.pl

Głównym obszarem zainteresowania OPPM są: fuzja jądrowa w układach magnetycznego utrzymania plazmy - tokamakach i stellaratorach, badania układów typu plasma focus oraz rozwój silników kosmicznych wykorzystujących efekt Halla i impulsową akcelerację plazmy. Oddział prowadzi też na zamówienie badania odporności  urządzeń technicznych na zagrożenia elektromagnetyczne. Oddział jest podzielony na dwa zakłady:

  • Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy - Kierownik Zakładu: dr Monika Kubkowska
  • Zakład Analiz Teoretycznych - Kierownik Zakładu: dr hab. Roman Zagórski
  • Zakład Diagnostyki i Technologii Plazmowych - Kierownik Zakładu: dr Marian Paduch
 
HiPER logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.